100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

Privacy & Terms

Perso

Vooraleer u lid wordt, verzoeken wij u uitdrukkelijk onze algemene verkoopsvoorwaarden en ons handvest van het respect voor het privéleven te raadplegen om na te gaan dat uw gegevens enkel gebruikt zullen worden in een zeer specifiek kader en dat er geen verborgen kosten schuilgaan achter de gratis diensten die door Move en zijn Partners worden aangeboden.

 

Verklaring met betrekking tot de Bescherming van de Privacy - Move!

Move! hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden.

Move! verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen uw rechten op het vlak van privacy te respecteren. Zijn bestanden zijn aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De onderhavige verklaring beschrijft de verschillende categorieën van informatie die door Move! verzameld worden van zijn gebruikers en de manier waarop deze informatie gebruikt wordt. Gelieve deze verklaring aandachtig door te lezen vooraleer u ons persoonlijke informatie doorspeelt. Wanneer u gebruik maakt van deze Website, aanvaardt u dat Move! de persoonlijke informatie met betrekking tot u gebruikt conform de onderhavige verklaring. Indien u de modaliteiten van deze verklaring niet aanvaardt, gelieve zich dan niet in te schrijven bij Move!

Waartoe verbindt u zich?

Wanneer u zich registreert op de website van Move! gebruik maakt van de website van Move!, houdt dit in dat u (het Lid) de onderhavige verklaring aanvaardt.

De term 'Lid' duidt een meerderjarige natuurlijke persoon aan, of de groep van twee meerderjarige natuurlijke personen die optreden buiten enige professionele activiteit, die zich inschrijft bij Move.

De term 'Website' duidt het geheel van de inhoud en de pagina's aan waartoe de internetgebruikers of het Lid toegang hebben op het adres www.move.be.

Move! respecteert uw privacy

Move! past de 'privacy'-voorschriften toe op alle verwerkingen en het verzamelen van gegevens die in België verwezenlijkt worden via de Move!-website en die hernomen worden in de Move! -Gegevens.

Onze vereniging is lid van het Belgisch Direct Marketing-Verbond (Belgian Direct Marketing Association) en is gebonden aan een deontologische code die uw belangen beschermt.

 

Aangezien de toegang tot de dienst wordt voorbehouden voor meerderjarigen, dient de gebruiker die zich wenst in te schrijven op de website en Lid wenst te worden, ten minste 18 jaar te zijn. Bovendien dienen de Leden woonachtig te zijn in België of te verhuizen naar België.

Wanneer het Lid zich registreert op de Move!-website, aanvaardt hij een bepaald aantal persoonlijke gegevens te verstrekken aan Move! en deze bij te werken zodat deze steeds up-to-date zijn.

Het Lid verbindt zich ertoe enkel correcte gegevens te verstrekken, in het bijzonder wat betreft zijn naam, voornamen, adres, e-mailadres, telefoonnummer...

Er wordt nogmaals op gewezen dat een persoon die een valse verklaring aflegt voor zichzelf of voor een ander, bestraft kan worden met in het bijzonder de sancties die voorzien zijn in het strafwetboek.

Het Lid verbindt zich ertoe geen derden in te schrijven.

Bij de inschrijving dient de Gebruiker een Paswoord te kiezen (hierna 'de Gebruikersidentificatie') waarmee hij zich zal kunnen identificeren op de Website om zo toegang te krijgen tot de Dienst en zijn persoonlijke gegevens in zijn Persoonlijke Ruimte aan te kunnen passen. Het Lid neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de handelingen die uitgevoerd worden op de Website met behulp van zijn Gebruikersidentificatie. Het Lid dient er dus voor te zorgen dat de zogenaamde Gebruikersidentificatie vertrouwelijk blijft.

Het 'Paswoord' is vertrouwelijke informatie die het Lid geheim dient te houden en waarmee hij, in combinatie met zijn Gebruikersnaam, zijn identiteit kan bewijzen.

De term 'Persoonlijke Ruimte' duidt de pagina aan waarop elk Lid, op de Website, zijn persoonlijke gegevens kan raadplegen die hij doorgespeeld heeft aan Move!

Bij de online intekening is het Lid verantwoordelijk voor het gebruik van de unieke, gecodeerde en private link die hem wordt toegestuurd via e-mail. Via deze link kan het Lid naar zijn dossier gaan om wijzigingen uit te voeren tot het dossier geactiveerd wordt. Het Lid mag deze link onder geen beding doorspelen aan een derde. Indien hij dit toch doet, is hij alleen hiervoor verantwoordelijk.

Indien een Lid frauduleus gebruik van zijn Gebruikersidentificatie vermoedt of vaststelt, dient hij Move! hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Het Lid aanvaardt zijn Gebruikersidentificatie onmiddellijk te wijzigen wanneer Move! dit vraagt, indien laatstgenoemde van mening is dat de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de Gebruikersidentificatie niet langer gewaarborgd is.

Het Lid kan, op elk moment en zonder reden, zijn deelname aan het Move!-programma beëindigen door op de daarvoor voorziene knop op de website te klikken, of door op de optie 'opt-out' te klikken die in elke verzonden e-mail opgenomen wordt.

Elk Lid heeft het recht zijn gegevens op de website van Move! te raadplegen, wijzigen of verbeteren door zich naar de afdeling My Move Mijn profiel te begeven.

Wanneer het Lid zich inschrijft op de Move!-portaalsite, stemt hij noodzakelijkerwijs en zonder voorbehoud in met alle onderhavige algemene voorwaarden, die hier toegankelijk zijn.

De informatie die wij verzamelen.

Move! gebruikt de informatie over de interesses van de Leden om ze te laten genieten van interessante aanbiedingen, geschenken en voordelen van zijn handelspartners.

De term 'Partners' duidt de leveranciers aan die met Move! een verbintenis zijn aangegaan om de aankondigingen en/of aanvragen voor commercieel contact die door Move! verstuurd worden, te verwerken.

Hoe gebruiken wij de persoonlijke informatie die we verzamelen?

De gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.

Concreet betekent dit in het bijzonder dat:

  • Uw persoonlijke gegevens enkel verzameld en verwerkt mogen worden conform de doelstellingen die nagestreefd worden door Move! (met name het bericht van uw adreswijziging aan de instellingen die u geïdentificeerd hebt). De meegedeelde personalia dienen om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw aanvraag.
  • Move! zich ertoe verbindt de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te vermijden dat derden de persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, misbruiken.
  • U over het recht beschikt uw persoonlijke gegevens te raadplegen om de nauwkeurigheid ervan te controleren en de eventuele fouten met betrekking tot deze gegevens te laten verbeteren.

Uw e-mailadres zal enkel door Move! gebruikt worden. Move! zal zich zelf ontfermen over het doorsturen van de aanbiedingen die afkomstig zijn van zijn handelspartners behalve voor Brico, Delhaize et NUON dien van en direct acces genieten.

Het meegedeelde adres wordt door Move! gebruikt om geschenken per post op te sturen en om doelgroepen op basis van adres te selecteren. De adressen kunnen echter verschaft worden aan de handelspartners van Move! die de intentie hebben informatie over hun producten en diensten op te sturen naar de Leden.

Wanneer het Lid zich registreert op de Move!-website, aanvaardt hij een bepaald aantal persoonlijke gegevens te verstrekken aan Move! en deze bij te werken zodat deze steeds up-to-date zijn.
Indien er gegevens met betrekking tot een Lid onnauwkeurig zouden blijken, behoudt Move! zich het recht voor de aansluiting van het Lid en/of zijn toegang tot de Website stop te zetten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kan Move! aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik of misbruik van de persoonlijke gegevens die door Move! beheerd worden.

Wanneer het Lid zich inschrijft op het Move!-programma, laat hij Move! toe de informatie over zijn interesses door te spelen aan handelspartners zodat hij kan genieten van aanbiedingen, geschenken, voordelen en gepersonaliseerde diensten die door deze partners aangeboden worden.

Het e-mailadres van het Lid zal enkel door Move! gebruikt worden. Move! zal zich zelf ontfermen over het doorsturen van de aanbiedingen die afkomstig zijn van zijn handelspartners.

Het ontvangen adres is bestemd voor intern gebruik bij Move! via gegevensverwerking. Deze gegevens kunnen echter doorgespeeld worden aan bedrijven die contractueel verbonden zijn aan Move!. Move! respecteert het recht op toegang, correctie en eventueel verzet dat voorzien wordt door de wet inzake de Bescherming van de Privacy ten opzichte van gegevensverwerking.

Cookies

Wanneer het Lid zich inschrijft bij Move!, wanneer hij op een hyperlink klikt naar een wedstrijd van Move! of wanneer de pagina's van de Website bezoekt, plaatst Move! een klein 'cookie'-bestand op de harde schijf van de computer van het Lid. Dit bestand bevat anonieme gegevens over de volgende aspecten van het Lid: het geslacht, de taal, de voorziene verhuisdatum... Wanneer het Lid later de webpagina's van Move! nogmaals raadpleegt, wordt het bestand gelezen door deze Website en worden de diensten en de handelsinformatie op de Website aangepast aan de noden van het Lid. Indien het Lid dergelijke cookies niet wenst te aanvaarden, kan hij dit via de browser van zijn computer weigeren.

De Robinson-lijst

Indien u niet langer mailings of telefoonoproepen van één of ander bedrijf wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de Robinson-dienst van het Belgisch Direct Marketing-Verbond:

  • Website: www.robinsonlist.be
  • Gratis telefoonnummer: 0800-91 887Adres: ABMD, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Heizelesplanade B46, 1020 Brussel.

Databankbeheerder

Het bedrijf Consult 4 You Sprl, gevestigd te Biolleylaan 24, 1150 Brussel en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0882.380.987, is de houder van de persoonsregistratie en heeft zijn bestanden met persoonlijke gegevens aangegeven aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Vragen

De bescherming van uw privacy is één van onze prioriteiten. Indien u vragen zou hebben waarop u het antwoord niet terugvindt in de onderhavige verklaring, aarzel dan niet onze FAQ-lijst te raadplegen of contact met ons op te nemen via onze contactpagina of rechtstreeks via: contact@move.be.


Haut de page
  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect