100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

De huurwaarborg: iedereen beschermen

De waarborg is niet verplicht

De huurwaarborg is niet verplicht. Het is een recht dat verleend wordt aan de eigenaar. Maar het is een recht dat evenwel gereglementeerd is.

Wanneer er een huurwaarborg voorzien is in het huurcontract, kan deze drie vormen aannemen. Het is de huurder die de keuze kan maken tussen één van deze vormen. Het kan gaan over:

  • een waarborg die in één keer betaald wordt op een persoonlijke rekening op de naam van de huurder die geopend wordt bij een bank. Deze waarborg kan dan niet hoger liggen dan een bedrag dat gelijk is aan 2 maanden huur.
  • een bankwaarborg die het mogelijk maakt voor de huurder om de waarborg geleidelijk aan te betalen. Hij verbindt zich er dan toe om het volledige bedrag van deze waarborg in constante maandelijkse afbetalingen te betalen tijdens de duur van het contract, met een maximum van drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal drie maanden huur. De financiële instelling moet diegene zijn waarbij de huurder, indien van toepassing, over een bankrekening beschikt waarop zijn beroeps- of vervangingsinkomsten gestort worden.
  • een bankwaarborg die voortkomt uit een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling. In dat geval is het het OCMW zelf dat de aanvraag indient bij de financiële instelling die deze toekent ten voordele van de verhuurder.

Terugbetaling van de huurwaarborg

Op het einde van een huurcontract worden de waarborg en de interesten overhandigd aan de huurder, voor zover deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen (cfr "Eindinspectie"). De financiële instelling mag de waarborg enkel terugbetalen indien de huurder een schriftelijke overeenkomst tussen hem en de verhuurder (of een kopie van een vonnis) kan voorleggen. De schriftelijke overeenkomst is een brief of een formulier van de bank. Dit dient opgesteld te worden na afloop van het contract en de beide partijen dienen het te ondertekenen.

Een 'huurwaarborgrekening' openen

De huurwaarborgrekening is een spaarrekening waarop de huurwaarborg wordt bewaard. De som die gestort wordt op de rekening wordt uiteraard geblokkeerd tijdens de hele duur van het huurcontract, maar de interesten op de vervaldag van het voorgenoemde contract zullen gestort worden aan de huurder (min de eventuele kosten die vebonden zijn aan het niet nakomen van zijn verplichtingen).

Voor meer informatie, neem contact op met uw bankier.

Bronnen: notaris.be

  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect