100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

De opzegging van het huurcontract versturen

Redenen voor de opzegging

De redenen waarvoor hij de woning wenst te verlaten zijn van geen enkel belang: het is mogelijk dat hij de huurprijs te hoog vindt, hij heeft een pand aangekocht, hij vertrekt naar het buitenland, hij gaat trouwen, hij gaat samenwonen...

De huurder dient nooit rekenschap te geven aan de verhuurder waarvoor hij de woning wenst te verlaten.

Wanneer dient u de opzegging te versturen?

De huurder dient echter wel de verhuurder (de eigenaar) drie tot zes maanden op voorhand te verwittigen (volgens het huurcontract) door hem een opzegging te versturen. Het wordt ten zeerste aanbevolen een aangetekende brief te versturen.

In bepaalde omstandigheden en naargelang de goede wil van beide partijen kan de opzegging onderhands geregeld worden.

Automatisch einde van het huurcontract?

Het huurcontract voor een hoofdverblijf eindigt niet automatisch na de overeengekomen termijn: u dient dit contract steeds op te zeggen. Deze regel geldt voor alle contracten.

Bij het verstrijken van de termijn van negen jaar wordt het huurcontract dus niet automatisch beëindigd. Eén van beide partijen kan dit contract echter opzeggen op voorwaarde dat deze opzegging ten minste zes maanden voor de vervaldatum gegeven wordt. Bij gebrek aan opzegging zal het huurcontract automatisch verlengd worden voor een nieuwe periode van drie jaar, tegen dezelfde voorwaarden. De eigenaar en de huurder kunnen dan om de drie jaar het huurcontract beëindigen zonder verantwoording te moeten afleggen en zonder een schadevergoeding te moeten betalen. De opzegtermijn van zes maanden dient wel steeds gerespecteerd te worden.

Wil je een huurovereenkomst opzeggen? Gebruik dan Direct Opzeggen de Belgische consumentenorganisatie die consumenten helpt bij het opstellen en verzenden van opzegbrieven.

Vul de juiste gegevens in om je huurcontract opzegbrief op te stellen aan de hand van onze modelbrief.
Stel automatisch je opzegbrief op en print of verzend je opzegbrief online.

Welke schadevergoeding dient u te betalen?

Indien de huurder de woning verlaat in de eerste drie jaar van het huurcontract:

Hij dient een schadevergoeding te betalen aan de verhuurder. De schadevergoeding is gelijk aan:

  • drie maanden huur indien hij de woning verlaat tijdens het eerste jaar van het huurcontract;
  • twee maanden huur indien hij de woning verlaat tijdens het tweede jaar van het huurcontract;
  • één maand huur indien hij de woning verlaat tijdens het derde jaar van het huurcontract.

Indien de huurder de woning later verlaat:

Hij dient nooit een schadevergoeding te betalen, indien hij natuurlijk de termijn van drie maanden gerespecteerd heeft om zijn vertrek mee te delen.

De huurder dient niet noodzakelijk de schadevergoeding te betalen wanneer hij meedeelt dat hij het pand wenst te verlaten: de betaling zal samen met de verschillende afrekeningen voor de beëindiging van het huurcontract afgehandeld worden.

Bronnen: notaris.be

Eindinspectie

Elke breuk van het huurcontract heeft een eindinspectie met de eigenaar tot gevolg. Om hier meer over te weten te komen, raadpleeg "De plaatsbeschrijving opstellen".

https://www.directopzeggen.be/overige/huurcontract/
  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect