100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

De plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract

De plaatsbeschrijving in de praktijk

De plaatsbeschrijving is een geschreven document dat opgesteld wordt in aanwezigheid van de partijen en waarin een inventaris gemaakt wordt van alle bestaande schade. Men moet deze zo nauwkeurig mogelijk weergeven, bij voorkeur door een lijst op te stellen die iedere kamer van de woning apart overloopt. Een clausule die uitdrukkelijk stelt dat de huurder erkent de woning 'in goede staat' betrokken te hebben, vervangt de gedetailleerde plaatsbeschrijving niet en volstaat dus niet.

Wie maakt de plaatsbeschrijving?

Deze plaatsbeschrijving kan opgesteld worden door de eigenaar en de huurder, maar indien deze niet opgesteld wordt door een vakman, kan dit problemen veroorzaken: precieze omschrijving van de schade, onvolledige inventaris... De voorzichtigheid gebiedt de beide partijen dus om zich te wenden tot een gespecialiseerde expert, die een rapport zal opstellen waarvan de kosten gedeeld zullen worden door de partijen.

In het geval van een geschil...

Indien de huurder en de eigenaar het niet met elkaar eens zijn bij het opstellen van deze plaatsbeschrijving, dient men zich te wenden tot een vrederechter die een expert zal aanstellen die belast zal worden met de uitvoering ervan.

Kan men de plaatsbeschrijving wijzigen?

Wanneer, in de loop van een huurcontract, één van de beide partijen aanzienlijke veranderingen aanbrengt, kan de plaatsbeschrijving uiteraard aangepast worden, dit steeds in aanwezigheid van de partijen en op gedeelde kosten.

Enkele tips

Wettelijk gezien behoren een bepaald aantal onderhoudswerken tot de plichten van de huurder (schoorsteenvegen, onderhoud van dakgoten, onderhoud van de boiler, verwarmingsketel, enz.): op het moment van het opstellen van de plaatsbeschrijving heeft de huurder er alle belang bij de goede algemene staat van deze installaties te controleren en te vragen naar de gebruiksaanwijzigingen van de toestellen. Twijfel in het geval van afwezigheid van de gebruiksaanwijzigingen niet om de verhuurder te vragen de werking van ieder toestel uit te leggen.

Indien de huurder van plan is om aanzienlijke wijzigingen aan te brengen in de indeling of de inrichting van de woning, maakt hij van de gelegenheid gebruik om een schriftelijke goedkeuring van de verhuurder te verkrijgen.

Typeplaatsbeschrijving

Er bestaan talrijke type voorbeelden van officiële plaatsbeschrijvingen. Zo kunt u bijvoorbeeld deze typeplaatsbeschrijving (.pdf) raadplegen die voorgesteld wordt door het Waalse Gewest.

Voor meer informatie over plaatbeschrijvingen, lees ook: "Wat is een plaatsbeschrijving?"

Bronnen: notaris.be

  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect