100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

Een huurcontract opstellen: meerdere mogelijkheden

De basisovereenkomst

Er is sprake van een huurcontract zodra er een goedkeuring gegeven wordt door de eigenaar of de huurder voor de bepaling van de verhuurde (gehuurde) ruimten en de huurprijs. Beide partijen dienen natuurlijk juridisch gezien in staat te zijn een overeenkomst te sluiten.

Behalve in het bijzonder het huurcontract voor een hoofdverblijf bestaat er geen bijzondere vorm voor het afsluiten van een huurcontract. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Om elke betwisting te vermijden (bijvoorbeeld over de duur) of om het bestaan van het huurcontract of de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst te kunnen bewijzen, is een schriftelijk contract echter vrijwel onontbeerlijk en wordt dit in elk geval steeds ten zeerste aanbevolen.

Exemplaren van het huurcontract

Indien het huurcontract schriftelijk opgesteld wordt, dienen alle ondertekenaars een exemplaar in hun bezit te hebben. In het algemeen zijn er twee partijen: een verhuurder en een huurder; in dit geval dient het huurcontract in tweevoud opgemaakt te worden.

Alle exemplaren dienen identiek te zijn. Het gebruik van een kopie is toegestaan, indien de beide partijen elk document handgeschreven handtekenen.

Op elk exemplaar dient het totale aantal opgemaakte exemplaren vermeld te worden, en elke partij dient in het bezit te zijn van een origineel exemplaar. Daarom wordt op de contracten de volgende vermelding gemaakt: "Opmaakt in twee originele exemplaren, te Brussel, op ...", elke partij erkent hierbij een origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Bovendien dient er een extra exemplaar voorzien te worden dat bezorgd zal worden aan de administratie bij de registratie van het huurcontract.

Een huurcontract opstellen

Indien u een huurcontract wenst op te stellen volgens de regels van de kunst dat voorzien is van de wettelijke bijlagen, kunt u contact opnemen met een notaris of het website hethuurcontract gebruiken waarmee u online een huurcontract kunt opstellen en dit indien nodig kunt laten registreren.

Meer informatie vindt u eveneens in de brochure "Een huurcontract opstellen" (.pdf).

Plaatsbeschrijving

Voortaan is het verplicht een plaatsbeschrijving op te stellen ter tekening van het huurcontract.

Bronnen: notaris.be

  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect