100pcgratuit

FAQ  -  Contact

Uw paswoord vergeten ?   |   Nog niet ingeschreven ?

Uw eindinspectie opstellen

Eindinspectie in twee- of drievoud

Het wordt dus aan de partijen aanbevolen om een eindinspectie op te stellen op het einde van het huurcontract, en dit op dezelfde manier als de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract: iedere partij zal het bewijs van de staat van het vastgoed op het moment van de teruggave van de woning ontvangen. Deze plaatsbeschrijving zal ook opgesteld worden in aanwezigheid van de partijen en met gedeelde kosten. De vergelijking met de plaatsbeschrijving bij aanvang van het contract maakt het mogelijk om de schade die veroorzaakt werd door de huurder nauwkeurig vast te stellen.

De eindinspectie kan opgesteld worden door de eigenaar en de huurder. Een beroep doen op een vakman maakt het echter mogelijk om een objectievere plaatsbeschrijving op te stellen, maar is uiteraard ook duurder.

In het geval van een geschil dient men zich te wenden tot een vrederechter.

De herstellingen en de verplichtingen

Op basis van de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract zal het eenvoudig zijn om te bepalen welke schade u dient te herstellen, in de wetenschap dat normale slijtage van het goed niet ten laste valt van de huurder. Onder normaal gebruik wordt verstaan: vergeling van de verf en het behangpapier, slijtage van het tapijt, slijtage van de uitrusting, enz. Wordt niet beschouwd als normale slijtage: alle soorten uitbraakwerken (behalve indien er een risico vermeld werd in de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract), gaten in wanden en plafonds, kleefstof op de vloeren, enz.

Indien u de uitrusting veranderd hebt (plafond, toiletbril, afdekplaatjes van elektrische stopcontacten), wordt u eraan gehouden deze te vervangen door de oorspronkelijke uitrusting, behalve wanneer de eigenaar zijn goedkeuring heeft gegeven.

Ten slotte zorgt de huurder ervoor dat de taken, die tot zijn plichten behoren, uitgevoerd worden (vegen van de schoorsteen, onderhoud van de verwarmingsketel, enz.).

De dag van de plaatsbeschrijving

De eindinspectie dient te gebeuren wanneer het gehuurde goed volledig leeg en proper is (plafonds, wanden, vloeren, uitrusting). Zorg ervoor dat u uw kopie van de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract bij zich hebt, alsook de documenten die bevestigen dat het onderhoud dat ten laste valt van de huurder naar behoren werd uitgevoerd.

U kunt eventueel van de gelegenheid gebruik maken om de meterstanden over te dragen door middel van de daartoe bestemde documenten. Breng ook het document voor vrijgave van de waarborg en de sleutels van het gebouw mee, hierbij inbegrepen de duplicaten die u hebt laten maken. Ten slotte geeft u de gebruiksaanwijzingen met betrekking tot de werking van de uitrustingen terug die de eigenaar u heeft toevertrouwd.

Wat te doen indien er geen plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract bestaat?

Indien er geen plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract werd opgesteld, bestaat er een vermoeden in het voordeel van de huurder: de schade die aanwezig is bij het beëindigen van het huurcontract, wordt geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment dat hij zijn intrek nam in de woning. Het is de eigenaar die het vermoeden moet ontkrachten en formele bewijzen dient aan te brengen van het feit dat de schade toe te schrijven is aan de huurder. Voor zover de eigenaar het tegendeel niet bewijst, wordt de huurder onschuldig geacht!

Maar nadat de schade bepaald werd waarvoor de huurder verantwoordelijk is, moet men het bedrag van de schade die de eigenaar geleden heeft nog berekenen!

In het geval van een geschil dient men zich te wenden tot een vrederechter.

Voor meer informatie over plaatbeschrijvingen, lees ook: "Wat is een plaatsbeschrijving?"

Bronnen: notaris.be

  • Delhaize
  • Delhaize
  • Delhaize

Ik schrijf me onmiddellijk in

en geniet meteen van de gratis Move! Box.

Of ik gebruik mijn Facebook-account om te verbinden

Facebook Connect